ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Οι συνεδριακές αίθουσες του Athlos Hotel διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και επιπρόσθετες δυνατοτήτες για άμεση και απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Είμαστε πάντα στη διάθεση σας να σας βοηθήσουμε να οργανώσετε την εκδήλωση σας.

Η φιλοσοφία μας είναι η συνεργασία μας μαζί σας σε όλες τις λεπτομέρειες. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επαγγελματική, κοινωνική, εκπαιδευτική, και καλλιτεχνική εκδήλωση και  πιστεύουμε ότι μας καθιστούν μια από τις πιο ασφαλείς επιλογές για να μας εμπιστευθήτε την εκδήλωσή σας.

Οι εκδηλώσεις μας

Στο Athlos Hotel θα βρείτε 3 αίθουσες εκδηλώσεων καθώς και συνεδριών, το Athlos, Μακεδονία και  Αλέξανδρος έτοιμες να καλύψουν τις δικές σας ανάγκες. Το ξενοδοχείο μας αναλαμβάνει τις εκδηλώσεις καθώς και τα συνέδρια σας έχοντας εξειδικευμένο προσωπικό στην διάθεσή του. 

Athlos

H αίθουσα Athlos διαθέτει χώρο κάλυψης 100 ατόμων καθώς και τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, ενώ κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να προσφέρουμε επιπρόσθετες υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη διεξαγωγή οποιασδήποτε εκδήλωσης σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσει.

Μακεδονία

H αίθουσα Μακεδονία διαθέτει χώρο κάλυψης 30 ατόμων για την διεξαγωγή οποιασδήποτε εκδήλωσης σας. Το προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσει.

Αλέξανδρος

H αίθουσα Αλέξανδρος διαθέτει χώρο κάλυψης 30 ατόμων και είναι πάντα έτοιμη να προσαρμοστή στις ανάγκες και στις απαιτήσεις σας. Τόσο για τις επαγγελματικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές σας εκδηλώσεις.